خدمات رنگ آرنگ

اطلاعات تماس خدمات رنگ آرنگ

ابتدای جاده ده بالا-شهرک صنعتی قدس-کاردانش 1-پ 5
89917 تفت

ایران

فکس +98 352 6226913

اطلاعات حقوقی خدمات رنگ آرنگ

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس
Activity
Co. Registration No 191
تعداد کارکنان 0-9 نفر
شناسه کومپاس? IR076797

آدرس  خدمات رنگ آرنگ

مدیران خدمات رنگ آرنگ دانلود لیست مدیران

Mr. darreh-Shiri,Hamid

Managing Director

آقای حمیدرضا دره شیری

مدیرعامل

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details