تولیدی و صنعتی میخسازی یزد

اطلاعات تماس تولیدی و صنعتی میخسازی یزد

ب جمهوری اسلامی-خ یاسمن
89187 یزد

ایران

فکس +98 351 5252030

اطلاعات حقوقی تولیدی و صنعتی میخسازی یزد

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 1973
Activity
سرمایه شرکت 1,400,000,000 IRR
Co. Registration No 247
تعداد کارکنان 100-249 نفر
شناسه کومپاس? IR052814

معرفی تولیدی و صنعتی میخسازی یزد

تولید انواع میخ-مفتول-سیم خاردار-مفتول قطع شده-مفتول گالوانیزه-تور مرغی
کالاهای دارای مهر استاندارد:_انواع میخ

آدرس  تولیدی و صنعتی میخسازی یزد

Other addresses

آدرس بازدید ب جمهوری اسلامی-خ یاسمن 89187 یزد ایران
نشانی پستی PO Box 89195/145 89187 Yazd ایران
نشانی پستی PO Box 89195/145 89187 یزد ایران

مدیران تولیدی و صنعتی میخسازی یزد دانلود لیست مدیران

Mr. Tavakoli, Mohammad

Managing Director

آقای محمد توکلی

مدیرعامل

Mr. Farashahian, Bahram

Sales Manager

آقای محمد موسوی

مدیرداخلی

Mr. Mousavi, Mohammad

Administrative Manager

آقای بهرام فراشاهیان

مدیرفروش

Mr. Bolhassani, Jahanshah

Tehran Office Manager

آقای جهانشاه بوالحسنی

مدیردفترتهران

Mr. Moosavi, Seyyed-Mohammad

Factory Manager

آقای سیدمحمد موسوی

مدیرکارخانه

Mr. Tavakoli, Reza

Chairman of the Board

آقای رضا توکلی

رئیس

Mr. Tavakoli, Hamid

Deputy Chairman of the Board

آقای حمید توکلی

نایب‏رئیس

Mrs. Tavakoli, Homeira

Member of the Board

خانم حمیرا توکلی

عضو

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details