این شرکت دیگر در Kompass.com نمی باشد، برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با خدمات مشتریان تماس بگیرید.

تولیدی و صنعتی درخشان تهران (سهامی عام)

No.519, Sh.Lashgari Highway, Km 17 of Karaj Special Rd., Tehran, IRAN
1397148511 Tehran

ایران