اطلاعات تماس تولیدی فردوس

Mosabn-e-Jafar Sq.
97710 Ferdows

ایران

فکس +98 534 2970

اطلاعات حقوقی تولیدی فردوس

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 1981
Describe your Company and attract Business opportunities
Co. Registration No 191068
تعداد کارکنان 0-9 نفر
شناسه کومپاس? IR010839

معرفی تولیدی فردوس

موزائیک-تیرچه-بلوک

آدرس  تولیدی فردوس

مدیران تولیدی فردوس دانلود لیست مدیران

Mr. Ebrahimy, Mohammad

Factory Manager

آقای محمدابراهیمی

مدیرکارگاه

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

حوزه فعالیت  تولیدی فردوس

تولید کننده توزیع کننده ارائه دهنده خدمات