اطلاعات تماس تولیدی تهران پتو

No.251,8th Km. of Arak Rd.
37100 Qom

ایران

فکس +98 251 8700218

اطلاعات حقوقی تولیدی تهران پتو

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس
Describe your Company and attract Business opportunities
Co. Registration No 31195
تعداد کارکنان 1000-4999 نفر
شناسه کومپاس? IR005584

معرفی تولیدی تهران پتو

تولید پتو و پارچه‏های رومبلی

آدرس  تولیدی تهران پتو

مدیران تولیدی تهران پتو دانلود لیست مدیران

Mr. Forghani, Hossein

Managing Director

آقای حسین فرقانی

مدیرعامل‏

Eng. Khakpour

FActory Manager

آقای مهندس خا?پور

مدیر?ارخانه‏

Mr. Moghaddam, Mohsen

Commercial Manager

آقای محسن مقدم

مدیربازرگانی‏

Mr. Forghani, Reza

Chairman of the Board

آقای رضا فرقانی

رئیس

Mr. Forghani, Mahmoud

Deputy Chairman of the Board

آقای محمود فرقانی

نایب‏رئیس

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details