توسعه ارتباطات نصر نوید

No. 55,Unit 1,Shahid Bahar Masteian St.,7th Tir Sq.
15747 Tehran
ایران

معرفی توسعه ارتباطات نصر نوید

اطلاعات عمومی

سال تاسیس 2001
Co. Registration No 159862
نوع شرکت دفتر مرکزی
فکس +98 21 88848428

ویژگی های کلیدی توسعه ارتباطات نصر نوید

کارکنان

  • تعداد کارکنان

    0-9 کارکنان

مدیران توسعه ارتباطات نصر نوید

اطلاعات مدیران

Mr. Ebrahimi, Ahmad

Managing Director

فعالیت ها توسعه ارتباطات نصر نوید

در ضمن ممکن است علاقه مند باشید به:

در ضمن ممکن است علاقه مند باشید به: