اطلاعات تماس تله کابین توچال

End of Velenjak St.,Yaman Ave.,Chamran Highway
19858 Tehran

ایران

فکس +98 21 22435933

اطلاعات حقوقی تله کابین توچال

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 1976
Describe your Company and attract Business opportunities
Co. Registration No 24659
تعداد کارکنان 100-249 نفر
شناسه کومپاس? IR034784

معرفی تله کابین توچال

تله کابین توچال واقع در رشته کوههای البرز در شمال شهر
تهران با مناظر طبیعی و امکانات ورزشی,تفریحی شامل پیست
اسکی و کوهنوردی و رستورانهای بسیار زیبا می‏باشد

آدرس  تله کابین توچال

مدیران تله کابین توچال دانلود لیست مدیران

Mr. Esfahani, Seyyed-Morteza

Managing Director

آقای مهندس سیدمرتضی اصفهانی

مدیرعامل‏‏‏‏

Mr. Kheirkhah, Mohammad-Hosein

Commercial Manager

آقای محمدحسام خیرخواه

مدیربازرگانی‏‏‏

Mr. Hashemi

Public Relation Manager hashemi@tochal.org

آقای هاشمی

مدیرروابط عمومی‏‏‏ hashemi@tochal.org

Mr. Mohebati, Ghaem

Chairman of the Board

آقای قائم موهبتی

رئیس‏‏

Mr. Esfahani, Seyyed-Morteza

Deputy Chairman of the Board

آقای سیدمرتضی اصفهانی

نایب رئیس‏

Mr. Taheri, Mohammad-Ali

Member of the Board

آقای محمدعلی طاهری

عضو‏‏

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

اطلاعات آماری  تله کابین توچال

حوزه فعالیت  تله کابین توچال

تولید کننده توزیع کننده ارائه دهنده خدمات