تعاونی چند منظوره عام تریکو کشباف خراسان

اطلاعات تماس تعاونی چند منظوره عام تریکو کشباف خراسان

انتهای خ 30 متری طلاب-اول ج مهرآباد
91000 مشهد

ایران

فکس +98 511 2594430

اطلاعات حقوقی تعاونی چند منظوره عام تریکو کشباف خراسان

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 1981
Describe your Company and attract Business opportunities
سرمایه شرکت 761,530,000 IRR
Co. Registration No 2022
تعداد کارکنان 0-9 نفر
شناسه کومپاس? IR001718

معرفی تعاونی چند منظوره عام تریکو کشباف خراسان

تهیه و توزیع مواد اولیه تریکو

آدرس  تعاونی چند منظوره عام تریکو کشباف خراسان

مدیران تعاونی چند منظوره عام تریکو کشباف خراسان دانلود لیست مدیران

Mr. Hamedmoghadam, Javad

Managing Director

آقای جواد حامدمقدم

مدیرعامل

Mr. Moghaddaszadeh, Hossein

Executive Manager

آقای مقدس زاده

مدیرداخلی

Mr. Moali, Mehdi

Chairman of the Board

آقای مهدی معالی

رئیس‏

Mr. Ramezani, Mohammad-Reza

Deputy Chairman of the Board

آقای محمدرضا رمضانی

نائب رئیس‏

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details