اطلاعات تماس تعاونی وشند

Ind. Zone
38810 Khomein

ایران

فکس +98 865 2332128

اطلاعات حقوقی تعاونی وشند

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 1982
Describe your Company and attract Business opportunities
سرمایه شرکت 3,000,000 IRR
Co. Registration No 82
تعداد کارکنان 0-9 نفر
شناسه کومپاس? IR060528

معرفی تعاونی وشند

تولید انواع ماسه ساختمانی-ظرفیت اسمی
60,000 مترمکعب

آدرس  تعاونی وشند

Other addresses

آدرس بازدید قطب صنعتی 38810 خمین ایران
نشانی پستی PO Box 33 38810 Khomein ایران
نشانی پستی PO Box 33 38810 خمین ایران

مدیران تعاونی وشند دانلود لیست مدیران

Mr. Zolfaghari,Seyyed-Hassan

Managing Director

آقای سیدحسن ذوالفقاری

مدیرعامل‏

آقای محمدجواد هادی

رئیس

آقای عطاا... میرصانعی

نایب‏رئیس

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details