تعاونی معدنی و فرآوری شریف کاوش کاشمر

اطلاعات تماس تعاونی معدنی و فرآوری شریف کاوش کاشمر

Unit 4,No.71,Hosseini St.,Takhti Sq.,Dr. Beheshti Ave.
15777 Tehran

ایران

فکس +98 21 88744621

اطلاعات حقوقی تعاونی معدنی و فرآوری شریف کاوش کاشمر

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 2001
Describe your Company and attract Business opportunities
Co. Registration No 813
تعداد کارکنان 20-49 نفر
شناسه کومپاس? IR078805

آدرس  تعاونی معدنی و فرآوری شریف کاوش کاشمر

مدیران تعاونی معدنی و فرآوری شریف کاوش کاشمر دانلود لیست مدیران

Mr. Bashroyeh

Managing Director

آقای بشرویه

مدیرعامل

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

حوزه فعالیت  تعاونی معدنی و فرآوری شریف کاوش کاشمر

تولید کننده توزیع کننده ارائه دهنده خدمات