اطلاعات تماس تعاونی فیلم ایران

No.101,Baharmastian Alley,7th Tir Sq.
10000 Tehran

ایران

فکس +98 21 88824432

اطلاعات حقوقی تعاونی فیلم ایران

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس
Describe your Company and attract Business opportunities
شناسه کومپاس? IR034678

معرفی تعاونی فیلم ایران

دفترتولید وپخش فیلم

آدرس  تعاونی فیلم ایران

مدیران تعاونی فیلم ایران دانلود لیست مدیران

Mr. Shabani

Admininstrative Manager

آقای شعبانی

مدیرداخلی

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details