تجارت فربود آرمان (مسئولیت محدود)

اطلاعات تماس تجارت فربود آرمان (مسئولیت محدود)

3rd Floor, Zartosht Doctors' Bldg., 9th Mahyar Alley, Sazman Threeway, Bandar Abbas
7918893176 Bandar Abbas

ایران

فکس +98 76 32233834

Latest products added

شرکت بازرگانی تجارت فربود آرمان

شرکت بازرگانی تجارت فربود آرمان

اطلاعات حقوقی تجارت فربود آرمان (مسئولیت محدود)

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 2019
Describe your Company and attract Business opportunities
Co. Registration No 19625
تعداد کارکنان 0-9 نفر
شناسه کومپاس? IR097883

معرفی تجارت فربود آرمان (مسئولیت محدود)

بازرگانی، حمل و نقل و ترخیص انواع کالاها

1 product - تجارت فربود آرمان (مسئولیت محدود)

آدرس  تجارت فربود آرمان (مسئولیت محدود)

مدیران تجارت فربود آرمان (مسئولیت محدود) دانلود لیست مدیران

Mr. Arman Alipoor

Managing Director

Mr. آرمان علیپور

مدیرعامل

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

حوزه فعالیت  تجارت فربود آرمان (مسئولیت محدود)

تولید کننده توزیع کننده ارائه دهنده خدمات