تابان صنعت

3rd.,Floor,No.10,Begining of Nerthern Sohravardi,Dr.Beheshti Ave.
15516 Tehran
ایران

معرفی تابان صنعت

شرح فعالیت

تولیداجزای ترانسفورنماتورهای قدرت

اطلاعات عمومی

سال تاسیس
Co. Registration No 81112
نوع شرکت دفتر مرکزی
فکس +98 21 88751506

ویژگی های کلیدی تابان صنعت

کارکنان

مدیران تابان صنعت

اطلاعات مدیران

Mr. Karimi, Hossein

Managing Director

در ضمن ممکن است علاقه مند باشید به:

در ضمن ممکن است علاقه مند باشید به: