بافندگی انوار

اطلاعات تماس بافندگی انوار

تقاطع خ زرتشت و خ فلسطین-س تکسان گاز-پ 67
14158 تهران

ایران

فکس +98 21 88805642

اطلاعات حقوقی بافندگی انوار

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 1984
Activity
Co. Registration No 53786
تعداد کارکنان 0-9 نفر
شناسه کومپاس? IR076509

آدرس  بافندگی انوار

مدیران بافندگی انوار دانلود لیست مدیران

Mr. Abrishami-Moghaddam, Saied

Managing Director

آقای سعید ابریشمی‏مقدم

مدیرعامل

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details