بارش(سهامی خاص)

اطلاعات تماس بارش(سهامی خاص)

خ سپاه-جنب بانک ملت-س ملک
81000 اصفهان

ایران

فکس +98 311 2224686

اطلاعات حقوقی بارش(سهامی خاص)

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 1959
Describe your Company and attract Business opportunities
Co. Registration No 700
تعداد کارکنان 250-499 نفر
شناسه کومپاس? IR054817

معرفی بارش(سهامی خاص)

نساجی-بافت پارچه

آدرس  بارش(سهامی خاص)

Other addresses

آدرس بازدید خ سپاه-جنب بانک ملت-س ملک 81000 اصفهان ایران
نشانی پستی PO Box 134 81000 Esfahan ایران
نشانی پستی PO Box 134 81000 اصفهان ایران

مدیران بارش(سهامی خاص) دانلود لیست مدیران

Mr. Younesi

Managing Director

آقای مهندس قادریان

مدیرعامل‏

Mr. Amighian, Majid

Sales Manager

آقای مهندس حاجی

مدیرفروش

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details