اطلاعات تماس اعلاء باف

Jalal St.,Nakh Zarrin Ave.,7th Km. of Karaj Special Rd.
13897 Tehran

ایران

فکس +98 21 44503899

اطلاعات حقوقی اعلاء باف

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 1977
Describe your Company and attract Business opportunities
سرمایه شرکت 160,000,000 IRR
Co. Registration No 29090
تعداد کارکنان 100-249 نفر
شناسه کومپاس? IR056104

معرفی اعلاء باف

تولید پارچه‏های مخمل(ساده,کبریتی,راه‏راه,چاپی)‏پارچه جیر(ساده,چاپی)‏پارچه جهت روکش اتومبیل

آدرس  اعلاء باف

مدیران اعلاء باف دانلود لیست مدیران

Mr. Zarrinehbaf-Asadi, Saeed

Managing Director

آقای سعید زرینه‏باف‏اسدی

مدیرعامل

Mr. Zarrinehbaf-Asadi, Masoud

Administrative Manager

آقای مسعود زرینه‏باف‏اسدی

مدیرداخلی

Mr. Mir-Mohammad-Sadeghi, Seyyed-Ali-Akbar

Technical Manager

آقای سیدعلی‏اکبر میرمحمدصادقی

مدیرفنی

Mr. Seyyed-Hassan-Zavarehie, Seyyed Davood

Chairman of the Board

آقای سیدداود سیدحسن‏زواره‏ایی

رئیس

Mr. Zarrinehbaf-Asadi, Masoud

Deputy Chairman of the Board

آقای مسعود زرینه‏باف‏اسدی

نایب‏رئیس

Mr. Mir-Mohammad-Sadeghi, Seyyed-Ali-Akbar

Member of the Board

آقای سیدعلی‏اکبر میرمحمدصادقی

عضو

Mr. Zarrinehbaf-Asadi, Saeed

Member of the Board

آقای سعید زرینه‏باف‏اسدی

عضو

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details