اترک انرژی (سهامی خاص)

Unit 1, 3rd Floor, No.1, Hafez Dead End, Sh.Kolahdooz St., Tehran, IRAN
1951636711 Tehran
ایران

معرفی اترک انرژی (سهامی خاص)

شرح فعالیت

مهندسی برق

اطلاعات عمومی

سال تاسیس 1992
Co. Registration No 98371
نوع شرکت دفتر مرکزی
فکس +98 21 22564434
وب سایت http://www.atrakenergy.com

ویژگی های کلیدی اترک انرژی (سهامی خاص)

کارکنان

  • تعداد کارکنان

    10-19 کارکنان

مدیران اترک انرژی (سهامی خاص)

اطلاعات مدیران

Dr. Masoud Shoari-Nejad

Managing Director

فعالیت ها اترک انرژی (سهامی خاص)

در ضمن ممکن است علاقه مند باشید به:

در ضمن ممکن است علاقه مند باشید به: