اتاق تعاون خراسان جنوبی

اطلاعات تماس اتاق تعاون خراسان جنوبی

No.6, Pasdaran 38 St., Birjand, IRAN
9187693634 Birjand

ایران

فکس +98 56 32431579

اطلاعات حقوقی اتاق تعاون خراسان جنوبی

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 2005
Describe your Company and attract Business opportunities
Co. Registration No 1110
شناسه کومپاس? IR081948

معرفی اتاق تعاون خراسان جنوبی

تولیدی و توزیعی

آدرس  اتاق تعاون خراسان جنوبی

مدیران اتاق تعاون خراسان جنوبی دانلود لیست مدیران

Mr. Mohammad Hossein Dalir

President / Chairman

Mr. محمدحسین دلیر

رئیس

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details