دایرکتوری کسب و کار داده های دقیق شرکتهای محلی

دسته بندی شرکتها براساس کالا و خدمات - ایران

نیازهای شما

به دنبال اطلاعاتی می گردم که اغلب به روز می شود تا از دقت لیستهای مشتریان و کمپینهای بازاریابی من اطمینان حاصل شود

Marc
مدیر بازاریابی و فروش

چگونه از بانک اطلاعاتی کسب و کار کومپاس بهره مند شوید؟

  • دایرکتوری کسب و کار کومپاس به شما دسترسی به اطلاعات دقیق و به صورت محلی تهیه شده را با به روزرسانی دیتابیس مشتریان می دهد که شامل دوازده میلیون می باشد .

  • شما به ابزار جستجوی سازماندهی شده دست پیدا کرده اید بر اساس منطقه و کسب و کار که به شما در یافتن مشتریان و رشد کسب وکار کمک می کند.

  • سراسر دنیا، داده های جامع شرکت ها را دربافت می نماییدبدون در نظر گرفتن اندازه آنها از صنعتگران خرد تا شرکتهای چند ملیتی

  • آیا علاقه مند به مشارکت، یافتن مشتریان آتی و یا دستیابی به مشتریان جدید هستند؟ هیچ چیز ساده تر از دایرکتوری کومپاس نمی باشد. ساختار سازماندهی شده دایرکتوری کومپاس به این معناست که می توانید بازار را بهتر بخشبندی نمایید و استراتژی های بازاریابی دقیق و موثرتری را ایجاد نمایید.

  • کومپاس اطلاعات رایگان است که تیم ما محلی مبتنی بر به روز رسانی منظم را فراهم می کند. شما می توانید برای بسیاری از شرکت های خود تعداد کارکنان، جزئیات مربوط به محصولات و خدمات خود و همچنین جزئیات تماس خود را پیدا. معیارهای دقیق است که در حال <strong>ارائه رایگان و به طور منظم به روز</strong>کمک به تولید نتایج بزرگ برای شما بازاریابی سازمان: کارکنان اندازه اطلاعات خدمات پستی آدرس و شماره تلفن.

اطلاعات بیشتری می خواهید؟


بیش از 10،000مشتری
برای رشد کسب وکارشان
به کمک ما اعتماد کرده اند!