شرکت های - پنبه پیش پردازش شده ودیگر الیاف گیاهی پارچه - ایران

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

کارخانجات نساجی اردکان (سهامی خاص)

شکوفه رفسنجان

ریسندگی و بافندگی زابل

کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهامی عام)

نگین شرق

کشانی-ح

پنبه سفید رفسنجان

صنایع چوبکار

تولیدی کلوزه ایران

کشت و صنعت پیوند خاوران (سهامی خاص)

طلای سفید تربت حیدریه

کارخانه مجتمع نساجی جنوب خراسان

طلای سفید خراسان

بافندگی حجاب

جین گنبدکاووس

مجتمع تولیدی منسوج نبافته ایران

جهان نخ

بازرگانی محمدحسن سید نصیر

سهامی جین اسفراین

پنبه پاک کنی مروارید وش گناباد

پنبه پاک کنی و روغن کشی عدل سپید

پنبه تهران

تهیه و تولید و صادرات پنبه آریا

تعاونی کشاورزان گرگان دشت

پنبه پاک کنی جوادپور

برنا بافت

کشتکاران پنبه داراب

کارخانجات نساجی بروجرد(سهامی عام)

سمند گستر شیمی

اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی خراسان (تعاونی)

ارغوان یزد

باند طبی شمال

بازگشت به ابتدای صفحه