شرکت های - پارچه - ایران

Refine my search:
Return
نتایج جستجو برای : ایران
1,090 شرکت
پارچه
Discover our Trusted Top Companies

پارس نخ الیاف نفیس (سهامی خاص)

کشبافی بعثت

کش قلی نژاد و بابالو

صنایع نساجی خامنه

ایران نخباف

ولیزاده

نساجی شرق آذر

رهنما بافت تبریز

ریسندگی اتحاد ارسباران

نوار میانه

ریسندگی آیدین بناب

ارس تریکوت

بازرگانی پلی اکریل(سهامی عام)

تولیدی آویژ

تریکت تایگر

تریکو کرکی

رنگین نخ سمنان (سهامی خاص)

بافت حریر سمنان

تولیدی شکوه کشباف

بافندگی تهرانی

ساروک

سهامی عام صنعتی جهان

پریر

گروه صنعتی پلیمر بوشهر(سهامی خاص)

کارخانجات نساجی اردکان (سهامی خاص)

تولیدی پریما

ایران پوشاک

اهدائی

امید

تولیدی آیدا

امیریان

نساجی تارباف

صنایع نساجی هلال ایران(سهامی عام)

پیشروان صنعت خاور (سهامی خاص)

بافت طلایی(سهامی خاص)

لابراتوار آرایشی و بهداشتی پاویژ (سهامی خاص)

پلی اکریل ایران (سهامی عام)

صندوق غیردولتی توسعه صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران

سی گل پلاستیک توس (سهامی خاص)

پارنقش

نساجی شهرکرد

گروه تولیدی و صنعتی ظریف مصور (سهامی خاص)

تولید تریکو زرباف

کشتکاران پنبه داراب

جنت بافت

نساجی مازندران(سهامی عام)

تعاونی کشاورزان گرگان دشت

تولیدی نخ شمال

بافندگی حجاب

مشهد نخ (سهامی خاص)

تولیدی و صنعتی ابریشم طوس (سهامی خاص)

ساوه بافت

تهیه و تولید و صادرات پنبه آریا

پنبه تهران

تولیدی و صنعتی اخشان

نخ پوشینه ایران (سهامی خاص)

بافندگی مخمل

رنگرزی فام

ریسندگی پشم دلند خزر

بافته مازندران

ریسندگی مرینوس

نساجی بابکان

ایران تافته

ریسندگی و بافندگی زرین نخ شمال

ریسندگی و بافندگی اکریلتاب

نساجی چوخا

جین گنبدکاووس

ریسندگی و بافندگی پارس

طلای سفید خراسان

نوبافت شادیلون

بافندگی احسانی

کارخانه مجتمع نساجی جنوب خراسان

طلای سفید تربت حیدریه

پشم خوشتاب

نخ ریسی و نساجی خراسان (سهامی عام)

خوشرنگ شرق (مسئولیت محدود)

تولیدی برادران دانشی

تولیدی اربعه

صنایع ریسندگی و فرش غرب

پشمبافی طوس

بازگشت به ابتدای صفحه