شرکت های - پارچه - ایران

Refine my search:
Return
نتایج جستجو برای : ایران
1,093 شرکت
پارچه
Discover our Trusted Top Suppliers

پارس نخ الیاف نفیس (سهامی خاص)

گلبافت حریر توس

تولیدی بازرگانی بهار خواب توس(سهامی خاص)

تولیدی, خدماتی تجارت ستاره ایران(سهامی خاص)

تولیدی پرپوش

تولیدی و صنعتی دلپسند (مسئولیت محدود)

زری باف اصفهان

تعاونی کاموابافی(627)

نگارین بافت یزد(تعاونی 104)

چاپ سیلک

صنایع چرمی کیفیران

منسوجات صنعتی نختاب البرز

مهیاباف

علی میرشمسی

غلامحسین اسلامی مهرجردی

پشم تاب ایران

گلبین یزد

ایران نوبافت (سهامی خاص)

میلاد

ریسندگی و بافندگی خزرریس

سیمین اصفهان

ایران تک نخ

ریسندگی و بافندگی شهرضای جدید

قائم دهق

بافندگی کاظمینی

ریسندگی امیر

ریسندگی و بافندگی نجف‎آباد(سهامی خاص)

صنایع پشم اصفهان

ریسندگی و بافندگی میهن باف

تولیدی شرفی

اکسیر یزد

بافندگی عالمگیر یزد

یکپارچه بافت کویر

تعاونی تولیدی لحاف پشم شیشه و روتختی و بالش(پوشن 1066)

پشم ریسی میهن

گونی بافی حاجتی

بافندگی انوری

بافندگی حامدی

صنایع نساجی حسینی

عروه‏الوثقی

تافته همدان

بافت و رنگ همدان

قائم بافت جزه

نخکاران

مهیاران

کارخانجات تار و پود ایران-کاشان

بافتینه (سهامی خاص)

کارخانجات زاینده رود اصفهان

صنایع بافندگی و رنگرزی شیخ سجادیه

تار و پود امیرکبیر

کارخانجات صنعتی میلاد

ریسندگی قائم

کاموای ایران

گلزنی پارچه اشتری(لورمن)

سعیدی-ر

عباسی-ع

ریسندگی و بافندگی پروین اصفهان(سهامی عام)

ریسندگی نخ آفتاب یزد(سهامی خاص)

آرماشین (سهامی خاص)

آذرگیو کاشان

نختاب اصفهان

رنگرزی مرغوب رنگ

پشمبافی پارس فستون

هدیه یزد

بهرنگان

عابد-ا

گلریز اصفهان

کیسه بافی اقبال

تولیدی کلوزه ایران

رویا بافت توس (سهامی خاص)

خوبرنگان

خوشرنگان

تولیدی صنعتی اندیشه

چاپ گلرنگ

پنبه سفید رفسنجان

تولیدی و صنعتی امجدی قم

تولید پنبه یزد

نقره‏ریز کویر

زیبا نقش

اشترن (سهامی خاص)

واحد آقای محمدعلی‌ آسایش

بازگشت به ابتدای صفحه