شرکت های - پارچه - ایران

Refine my search:
Return
نتایج جستجو برای : ایران
1,090 شرکت
پارچه
Discover our Trusted Top Companies

پارس نخ الیاف نفیس (سهامی خاص)

تولیدی مریم (مسئولیت محدود)

پارچه نفیس

پارچه سرای عباسی

توحیدی

پارچه سادات

پارچه سرای 110

کامی تکس

رسول‏پور-ر

کشباف پرسپولیس

پارچه قاسمی

بازرگانی شهرام امین

تولیدی کشباف صفا

پارچه حریر

کشبافی نادر

پارساتکس

کشبافی صباغی

پارچه خرسندی

کشباف شادمان

کشباف برادران ثبات

چاپاری

کشباف عدالت

بافت دوخت

بازرگانی شرق

بنکداری پارچه

کشباف قاضی زاده

پارچه فروشی شیفون

بازرگانی حسینیان

تریکو بابا حمزه(آرام)

شیک مد

ایران صلابت

تافتریس

تولید,ریسندگی و رنگرزی خمسه ابهر

تولیدی ریسندگی و رنگرزی فرح‏تاب

نخ کش

گونی بافی حاجتی

تافته همدان

بافندگی انوری

بافندگی حامدی

تولیدی کیسه خوزستان (سهامی خاص)

صنایع نساجی حسینی

عروه‏الوثقی

بافت و رنگ همدان

مهیاران

کارخانجات تار و پود ایران-کاشان

تار و پود امیرکبیر

بافتینه (سهامی خاص)

ریسندگی و بافندگی اکریلتاب

طلای سفید تربت حیدریه

طلای سفید خراسان

کارخانه مجتمع نساجی جنوب خراسان

پشمبافی طوس

بافندگی احسانی

نازحریر خراسان (سهامی خاص)

نوبافت شادیلون

کارخانجات پیشرو خراسان (سهامی خاص)

ساوه بافت

تریکو ارکیده سفید

صنایع فرش سیرنگ کاشان

ایران کشمیر

ایران بافکار

پارچه بافی زرپود

صنایع اراک(سهامی خاص)

شاکری

آدینه-ا

نبوت باف

تولیدی و صنعتی مهرورز(سهامی خاص )

صنایع نساجی سیماریس

تولیدی پارس دکور

مجتمع تولیدی منسوج نبافته ایران

ریسندگی امیدان

تولیدی و صنعتی گلریس (سهامی خاص)

ابهر برزنت(سهامی خاص)

جهان نخ

رنگرزی تاکستان

تولیدی برادران دانشی

نخ ریسی و نساجی خراسان (سهامی عام)

تولیدی اربعه

صنایع نساجی طوس (سهامی خاص)

خوشرنگ شرق (مسئولیت محدود)

پشم خوشتاب

بازگشت به ابتدای صفحه