شرکت های - پارچه، کشباف، با توجه به استفاده - ایران

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

کارخانجات نساجی اردکان (سهامی خاص)

امید

نساجی و شیمیایی علی

تولیدی پورسخا

بافت ایرانشهر

یزد پوش

تولیدی خرمی

تولیدی تام باف

ترمه بافی هاشمی یزد

ارس تریکوت

تولیدی کش بافان (سهامی خاص)

بافت شهریار

تولیدی بهاران

تولیدی بازرگانی باراما

تولیدی پوشاک فرح‏بخش

گلبافت البرز

کارخانجات زران

بافندگی فلاح

بافندگان قزوین

مخمل البرز

صنایع بافت و تکمیل ایران (گروه نساجی فرقانی)

یوسف فر

گوهری

بافندگی شریفی

سیمین اصفهان

تکنوباف

کشباف پرسپولیس

تک باف (مسئولیت محدود)

اعلاء باف

هادی بافت

کشباف شادمان

کشبافی نادر

کشباف عدالت

کشباف برادران ثبات

تولیدی کشباف صفا

تریکو بابا حمزه(آرام)

حسن نیک‎رفتار

بارش(سهامی خاص)

تریکو میرخلف

تولیدی سروران

تولیدی و صادراتی ناز باف

صنایع نساجی شمیم اردکان(سهامی خاص)

کشباف جاوید

پشمبافی طوس

نوبافت شادیلون

تریکت تایگر

تولیدی و بافندگی شقایق چهارمحال

بعثت

برنا بافت

رز تریکو

تولید تریکو زرباف

پارچه سناء

کشباف ایرانتال

ریما

تولیدی بافتیران

بصیری-ض

تولیدی حمیدی و پسران

بافندگی رهبر

ایران معراج

بافندگی پوریان

بافندگی هاشم زاده

بافندگی منوچهری پور

کشباف هما

تولیدی اکبری

تولیدی کاج بافت

بافندگی اسماعیلی

بافندگی گلرنگ

علاقبند

کارخانه بافندگی میررضوی

بافندگی مسعودی

بافندگی شاهی

بافندگی تهرانی

تولیدی لطفی

تولیدی خسروباف

تولیدی حسن

برادران مشهوری

بافت ماهر و پسران

بافندگی قانعان(سهامی خاص)

زیبابافان

تولیدی و بافندگی مهران یزد

یگانه یزد

بازگشت به ابتدای صفحه