شرکت های - پارچه، پنبه، برای مبلمان نرم و اثاثه یا لوازم داخلی - ایران

Refine my search:
Return
نتایج جستجو برای : ایران
86 شرکت
Discover our Trusted Top Suppliers

سهامی عام صنعتی جهان

کارخانجات نساجی اردکان (سهامی خاص)

فخر ایران

نساجی پارس

نساجی تارباف

صنایع بافت ابریشم (سهامی خاص)

ریسندگی و بافندگی بافناز اصفهان

یزد افروز

ریسندگی و بافندگی فراگیر بافت بلوچ

کارخانجات ارم

ترمه آبیک

نساجی شین بافت (سهامی خاص)

بافندگی خسروباف

چیت سازی بهشهر

زیبا باف

کارخانه صنایع فرش نیکو آسایش

صامتی-م

تولیدی امید بافت

صنایع نساجی خامنه

هماباف (مسئولیت محدود)

هدیه یزد

کارخانجات پیله (سهامی عام)

مخمل البرز

صنایع بافت و تکمیل ایران (گروه نساجی فرقانی)

ریسندگی و بافندگی کاشان

بافت بلوچ

یاس‏باف سمنان(بامسئولیت محدود)

سیمین اصفهان

رویا بافت توس (سهامی خاص)

نساجی تلار(ش 3)

تک باف (مسئولیت محدود)

اعلاء باف

بازرگانی شرق

پارچه فروشی شیفون

بازرگانی حسینیان

نساجی فیروزه مشهد

کارخانه مخمل بافت تبریز

نخ کار

صنایع نساجی شمیم اردکان(سهامی خاص)

پشمبافی طوس

پارچه بافی زرپود

یزدباف (سهامی عام)

شرکت تولیدی بازرگانی پارمین جامه (سهامی خاص)

بعثت

پارنقش

بافته‏های نطنز

کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان

ستاره تابان

کارخانجات نساجی بروجرد(سهامی عام)

نگارین بافت یزد(تعاونی 104)

بافت و رنگ همدان

تولیدی بافت آزادی (سهامی عام)

تولیدی مرسده

ریسندگی و بافندگی نجف‎آباد(سهامی خاص)

بافندگی گرجی

بصیری-ض

بافندگی پوریان

کشباف هما

صنایع پشم اصفهان

بافکار

ابراهیمی

ریسندگی و بافندگی ری

فارس باف

بافندگی قانعان(سهامی خاص)

زیبابافان

تولیدی و بافندگی مهران یزد

بافندگی مهریز

یگانه یزد

بافندگی حسین ساعی شاهی

بافندگی محمود ولی زاده

بافندگی محمود شیرزاد

بافندگی محمدابراهیم طامهری

بافندگی سیدعلی سیدهرمزی

تعاونی نقشبافان زارچ

بافندگی شعبانعلی دهقانی محمودآبادی

بافندگی احمد پورنیشابوری

قشنگ باف

بافندگی محمدعلی شایق

ساطین باف یزد

بافندگی ماهباف

نساجی قائمیه یزد(سهامی خاص)

بازگشت به ابتدای صفحه