شرکت های - پارچه، پنبه، برای لباس و پارچه های خانگی - ایران

Refine my search:
Return
نتایج جستجو برای : ایران
172 شرکت
پارچه، پنبه، برای لباس و پارچه های خانگی
Discover our Trusted Top Suppliers

سهامی عام صنعتی جهان

کارخانجات نساجی اردکان (سهامی خاص)

فخر ایران

نساجی پارس

صنایع بافت ابریشم (سهامی خاص)

ریسندگی و بافندگی بافناز اصفهان

به بافت

فومن بافت (سهامی خاص)

بافت طلایی(سهامی خاص)

هنرتکس

ریسندگی و بافندگی اعتمادیه

سوف و ساتین(سهامی خاص)

تولیدی بهباف یزد

بافت ایرانشهر

ریسندگی و بافندگی فراگیر بافت بلوچ

کارخانجات ارم

وطن اصفهان

پشمبافی کشمیر

صنایع پارچه بافی درباف خزر

تولیدی تام باف

نساجی شین بافت (سهامی خاص)

بافندگی سوپر بافت

ریسندگی نگین (سهامی خاص)

ریسندگی و بافندگی نیک

پشم بافی آسیا

ریسندگی و بافندگی فومنات

زیبا باف

تولیدی محمدی

بافندگی سمنان (سهامی خاص)

صامتی-م

هاشمی-م

صنایع نساجی خامنه

هماباف (مسئولیت محدود)

کارخانجات مقدم (سهامی عام)

تولیدی نساجی سنگتاب (سهامی خاص)

کارخانجات تولیدی ممتاز

کارخانجات پیله (سهامی عام)

تولیدی دیبا (سهامی خاص)

صنایع بافت و تکمیل ایران (گروه نساجی فرقانی)

ریسندگی و بافندگی کاشان

بافت بلوچ

کارخانجات زاینده رود اصفهان

پشمبافی پارس فستون

پارچه سرای جوان

پارچه فروشی مرتضی احسانی

سیمین اصفهان

ریسندگی و بافندگی شهرضای جدید

بافندگی کاظمینی

گلبافت حریر توس

حسن دربیدی

رویا بافت توس (سهامی خاص)

نساجی تلار(ش 3)

تولیدی مریم (مسئولیت محدود)

پارچه نفیس

پارچه سرای 110

پارچه حریر

تک باف (مسئولیت محدود)

اعلاء باف

پارچه سادات

پارساتکس

بازرگانی شهرام امین

چاپاری

بازرگانی شرق

بافت دوخت

پارچه قاسمی

پارچه فروشی شیفون

بازرگانی حسینیان

ایران صلابت

هامون کویر یزد

حسن نیک‎رفتار

کارخانه مخمل بافت تبریز

نخ کار

پشمبافی گلنثار

تولیدی ریسندگی و بافندگی قدس اصفهان

گل لاله

تریکو میرخلف

کاظمی-ر

کارخانجات ایران مرینوس (سهامی عام)

کارخانجات ریسندگی و بافندگی پوشاک جامعه

پشمبافی طوس

نازحریر خراسان (سهامی خاص)

بازگشت به ابتدای صفحه