شرکت های - پارچه، پشم و مو، با توجه به استفاده - ایران

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

تولیدی تهران پتو

کارخانجات نساجی اردکان (سهامی خاص)

فخر ایران

هنرتکس

سوف و ساتین(سهامی خاص)

تولیدی بهباف یزد

بافت ایرانشهر

تولیدی ایران پتو

تولیدی دوک

ترمه بافی هاشمی یزد

پشم بافی آسیا

رمضانعلی سلطانی

محمدحسین خوشنویس

زیبا باف

عباس کمالی دربرزی

هاشمی-م

صنایع نساجی خامنه

یکپارچه بافت کویر

بافندگی عالمگیر یزد

حسین نیکزاد

کارخانجات مقدم (سهامی عام)

کارخانجات زران

ریسندگی و بافندگی اطلس

ریسندگی و بافندگی کاشان

پشمبافی ایران برک (سهامی عام)

پشمبافی پارس فستون

پارس بافت شیراز

بافندگی کاظمینی

رویا بافت توس (سهامی خاص)

بافندگی آئین پرست

علی میرشمسی

غلامحسین اسلامی مهرجردی

مهیاباف

گلبین یزد

اعلاء باف

بافت دوخت

حسین شکیبایی

بافت گلناز یزد

مهدی پورانتظاری

حسین عدالت

بافت هلال یزد

بافت پریسا

سیدجلال قبله‎زاده

والاپوش

نخ کار

پشمبافی گلنثار

تولیدی ریسندگی و بافندگی قدس اصفهان

تریکو میرخلف

کارخانجات ایران مرینوس (سهامی عام)

رعنا

پشمبافی طوس

گوهربافان (سهامی خاص)

ایران تافته

نوبافت شادیلون

بهار تکس

بافت محبوب یزد

تولیدی پارس دکور

نساجی لاله مهرگان(سهامی خاص)

بافت نمای یزد

نوین فاستون

ریسندگی و بافندگی پرنیا(سهامی خاص)

تولیدی شکوه کشباف

شایورد بافت

بافته‏های نطنز

نساجی تبریز

نساجی مشهد تترون (سهامی خاص)

پارچه سناء

گلبافت تبریز

فروشگاه رومبلی نراقی

ستاره تابان

نگارین بافت یزد(تعاونی 104)

عباس شکیبایی

تولیدی مخمل پاسارد

پدیده نو

بافندگی گرجی

بصیری-ض

بافندگی پوریان

تولیدی اکبری

تولیدی صنعتی نابغین ایران(سوپرمینگ)

بازگشت به ابتدای صفحه