شرکت های - پارچه های کنفی و گونی - ایران

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

پارسوئید

پارچه فروشی شیفون

بنکداری پارچه

بارش(سهامی خاص)

رعنا

یزد سخاوت

زیبا بافان

رزباف یزد

بافت نمای یزد

گروه تولیدی وکیل و در یزد

بافندگی رحمت پور

نسیم یزد

نساجی مازندران(سهامی عام)

بافندگی دهقانی

بافته‏های نطنز

گلبافت تبریز

بافندگی گرجی

گروه تولیدی وکیل

کمال یزد

بافندگی ابوالقاسم رحمت پور

بافندگی مهریز

عصر توحید

بافندگی محمود شیرزاد

تعاونی تولیدی دستباف یزد

یزد سخاوت

بافندگی فضیلت فرش

قشنگ باف

بافندگی سعید

تولیدی پتو فرد

بافندگی ناهید یزد

بافندگی امیر یزد

نخ چین(سهامی خاص)

یزدگلریز

بافندگی قانعان

نساجی عصرنو

تولیدی و صنعتی کمپارس (سهامی خاص)

دقت پلاست ماهان (سهامی خاص)

صنایع فناور پلاستیک سپاهان (سهامی خاص)

بازگشت به ابتدای صفحه