شرکت های - پارچه، لینن - ایران

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

فخر ایران

نساجی پارس

پارچه بافی گلدار رشت

تعاونی قالیبافان گل افشان(گروه 9)

پرنیان بوشهر

موسسه صنعتی سینا

یزد افروز

بافت ایرانشهر

کارخانجات ریسندگی بهباف شمال

صنایع پارچه بافی درباف خزر

ترمه آبیک

تعاونی مصرف جهادسازندگی خراسان

اس اچ کیش

بافندگی قاسمیان

هاشمی-م

هماباف (مسئولیت محدود)

رزین تاژ(سهامی خاص)

کارخانجات زران

هدیه یزد

ریسندگی و بافندگی کاشان

تولیدی مخمل شیراز

یاس‏باف سمنان(بامسئولیت محدود)

سیمین اصفهان

رویا بافت توس (سهامی خاص)

پارچه نفیس

پارچه سرای 110

کارخانجات بافندگی برادران مقدم

پارچه سادات

بازرگانی شهرام امین

پارچه قاسمی

پارچه فروشی شیفون

بنکداری پارچه

ایران صلابت

نخ کار

گل لاله

پشمبافی طوس

ایران تافته

تولیدی پارس دکور

گروه تولیدی وکیل و در یزد

بافت حریر سمنان

نساجی مازندران(سهامی عام)

بافته‏های نطنز

هل

کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان

شاهین دراپه

کارخانجات نساجی بروجرد(سهامی عام)

پایا باف (بامسئولیت محدود)

بازرگانی حسینی

ریسندگی و بافندگی میهن باف

بافندگی پوریان

بافندگی اسماعیلی

همباف

بافندگی حسین ساعی شاهی

بافندگی محمدعلی شایق

بافندگی فاطمه دهقان بنادکی

بافندگی گلچین کویر

جنوب یزد

بافندگی قانعان

فام باف یزد

بافندگی امیر

تعاونی مصرف فرهنگیان مشهد

بازگشت به ابتدای صفحه