شرکت های - پارچه، لینن، با توجه به استفاده - ایران

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

فخر ایران

نساجی پارس

پارچه بافی گلدار رشت

پرنیان بوشهر

یزد افروز

بافت ایرانشهر

کارخانجات ریسندگی بهباف شمال

صنایع پارچه بافی درباف خزر

ترمه آبیک

بافندگی قاسمیان

هاشمی-م

رزین تاژ(سهامی خاص)

هدیه یزد

ریسندگی و بافندگی کاشان

تولیدی مخمل شیراز

یاس‏باف سمنان(بامسئولیت محدود)

سیمین اصفهان

رویا بافت توس (سهامی خاص)

کارخانجات بافندگی برادران مقدم

نخ کار

گل لاله

پشمبافی طوس

ایران تافته

تولیدی پارس دکور

گروه تولیدی وکیل و در یزد

بافت حریر سمنان

نساجی مازندران(سهامی عام)

بافته‏های نطنز

هل

کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان

کارخانجات نساجی بروجرد(سهامی عام)

پایا باف (بامسئولیت محدود)

ریسندگی و بافندگی میهن باف

بافندگی پوریان

بافندگی اسماعیلی

همباف

بافندگی حسین ساعی شاهی

بافندگی محمدعلی شایق

بافندگی فاطمه دهقان بنادکی

بافندگی گلچین کویر

جنوب یزد

بافندگی قانعان

فام باف یزد

بافندگی امیر

گامان تزئین جاوید (مسئولیت محدود)

بازگشت به ابتدای صفحه