شرکت های - پارچه، الیاف مصنوعی - ایران

Refine my search:
Return
نتایج جستجو برای : ایران
113 شرکت
Discover our Trusted Top Suppliers

سهامی عام صنعتی جهان

کارخانجات نساجی اردکان (سهامی خاص)

فخر ایران

نساجی پارس

صنایع بافت ابریشم (سهامی خاص)

ریسندگی و بافندگی بافناز اصفهان

به بافت

نوآوران

تولیدی زیرپیراهن اصغری

تعاونی قالیبافان گل افشان(گروه 9)

سوف و ساتین(سهامی خاص)

پرنیان بوشهر

موسسه صنعتی سینا

ریسندگی و بافندگی فراگیر بافت بلوچ

کارخانجات ارم

صنایع پارچه بافی درباف خزر

کارخانجات پوشینه بافت ایران

نساجی شین بافت (سهامی خاص)

بافندگی سوپر بافت

تعاونی مصرف جهادسازندگی خراسان

اس اچ کیش

بافندگی خسروباف

کرپ ناز

زیبا باف

بافندگی سمنان (سهامی خاص)

رنگین بافت

صنایع نساجی خامنه

پویا نوار (مسئولیت محدود)

تولیدی نساجی سنگتاب (سهامی خاص)

کارخانجات زران

هدیه یزد

حامد بافت

ریسندگی و بافندگی اطلس

صنایع بافت و تکمیل ایران (گروه نساجی فرقانی)

ریسندگی و بافندگی کاشان

کارخانجات زاینده رود اصفهان

یاس‏باف سمنان(بامسئولیت محدود)

قائم دهق

سیمین اصفهان

ریسندگی و بافندگی شهرضای جدید

بافندگی آئین پرست

نساجی تلار(ش 3)

مجموعه پوشاک

بافت دوخت

بنکداری پارچه

ایران صلابت

نساجی فیروزه مشهد

ریسندگی و بافندگی بهریس

تریکو میرخلف

کاظمی-ر

کارخانجات ایران مرینوس (سهامی عام)

گوهربافان (سهامی خاص)

بافندگی حجاب

بافته مازندران

ریسندگی و بافندگی پارس

نساجی بابکان

نوبافت شادیلون

تولیدی شاد خواب یزد

کارخانه ریسندگی و بافندگی فیروزی

کارخانجات ریسندگی و بافندگی سلکباف

رنگرزی تاکستان

نساجی پیروز بافت خراسان (تعاونی)

بافت حریر سمنان

جنت بافت

نساجی مازندران(سهامی عام)

برنا بافت

نساجی شهرکرد

تولید تریکو زرباف

ایران کرک

نساجی مشهد تترون (سهامی خاص)

شاهین دراپه

کارخانجات نساجی بروجرد(سهامی عام)

نگارین بافت یزد(تعاونی 104)

نساجی عروس یزد

زری باف اصفهان

بافندگی انوری

بافندگی حامدی

تافته همدان

بافندگی مینو

تولیدی بافت آزادی (سهامی عام)

بازرگانی حسینی

بازگشت به ابتدای صفحه