شرکت های - پارچه، ابریشم - ایران

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

ریسندگی و بافندگی چیت ری

کارخانجات نساجی اردکان (سهامی خاص)

فخر ایران

نساجی تارباف

کارخانجات ریسندگی گیلان بافت

کارخانجات ریسندگی بهباف شمال

محمد توکلی

یکتا

تولیدی اصفهان تریکو

هدیه یزد

کارخانجات تولیدی ممتاز

بافندگی کاظمینی

رویا بافت توس (سهامی خاص)

نساجی تلار(ش 3)

گلبین یزد

نساجی فیروزه مشهد

نخ کار

بافندگی حجاب

ایران تافته

بافندگی احسانی

نوبافت شادیلون

ایثار(بامسئولیت محدود)

تولیدی پارس دکور

بافت نمای یزد

بافندگی رحمت پور

بافته‏های نطنز

کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان

نساجی مشهد تترون (سهامی خاص)

پارچه سناء

کارخانجات نساجی بروجرد(سهامی عام)

نگارین بافت یزد(تعاونی 104)

نقره‏ریز کویر

تولیدی مخمل پاسارد

بافندگی قانعان(سهامی خاص)

کمال یزد

یگانه یزد

بافندگی حسین ساعی شاهی

بافندگی ترمه شمس

تعاونی تولیدی دستباف یزد

تعاونی صنایع بافندگان

قشنگ باف

بافندگی محمدعلی شایق

بافندگی فاطمه دهقان بنادکی

طالب مالمیری-محمدصادق

بازگشت به ابتدای صفحه