شرکت های - نخ و ریسمان، پنبه - ایران

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

کارخانجات نساجی اردکان (سهامی خاص)

همدان نخ

فروشگاه پوشاک حسن حسینی

هکمتانه

فومن بافت (سهامی خاص)

ریسندگی کرمان خوش

تولیدی زیرپیراهن اصغری

تعاونی قالیبافان گل افشان(گروه 9)

سوف و ساتین(سهامی خاص)

موسسه صنعتی سینا

پارسیلون (سهامی عام)

ریسندگی و بافندگی قیطان(سهامی خاص)

نساجی غرب

زربافت شمال

ترمه آبیک

صنایع نساجی میهن مهر

تعاونی تولیدی دروگر پنبه‏ای درخشان کاشمر

حریر مه بافت یزد

بافت وحید یزد

تعاونی مصرف جهادسازندگی خراسان

گروه کارخانجات تولیدی پایاباف (سهامی خاص)

پشم ریسی میهن

نساجی کاشمر مدرس (سهامی خاص)

کارخانجات نساجی فردوس

اس اچ کیش

ریسندگی نخ آفتاب یزد(سهامی خاص)

تزئینات حمید

تعاونی چند منظوره عام تریکو کشباف خراسان

ریسندگی باقری

تار و پود مه سیما

سلیمانی

نخ مسعود اصفهان

تولیدی نقش جهان

ایران نخباف

نساجی شرق آذر

صنایع نساجی خامنه

فضل‎ا.. سلطانی گردفرامرزی

محمدعلی سلطانی

دستبافان یزد

بافندگی انوار

ریسندگی و بافندگی خزرریس

سنگ ریزه تبریز

هماباف (مسئولیت محدود)

صنایع پوشاک آویشن (سهامی خاص)

کارخانجات زران

تولیدی و صنعتی ماهتاب

کارخانجات پیله (سهامی عام)

بافندگی استقلال

سرمایه گذاری جاهد (سهامی خاص)

مشهد ریس

اتحادیه خیاطان

مبل گالستیان

پلی اکریل ایران(سهامی عام)

ریسندگی چل

بافت بلوچ

مهیاران

صنایع بافندگی و رنگرزی شیخ سجادیه

کارخانجات زاینده رود اصفهان

بافتینه (سهامی خاص)

قائم بافت جزه

ریسندگی و بافندگی پروین اصفهان(سهامی عام)

تریکو کاشانی

کاموای ایران

نختاب اصفهان

پارچه سرای جوان

ریسندگی و بافندگی مه نخ

پارچه فروشی مرتضی احسانی

منسوجات مهدی

ایران نوبافت (سهامی خاص)

سیمین اصفهان

ریسندگی و بافندگی شهرضای جدید

گلبافت حریر توس

نساجی تلار(ش 3)

ساوین تاب (سهامی خاص)

ریسندگی و بافندگی اردکان ریس

پشم تاب ایران

پارچه نفیس

پارچه سرای عباسی

پارچه سرای 110

رسول‏پور-ر

بازگشت به ابتدای صفحه