شرکت های - نخ و ریسمان، پنبه، با توجه به استفاده - ایران

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

کارخانجات نساجی اردکان (سهامی خاص)

فروشگاه پوشاک حسن حسینی

هکمتانه

سوف و ساتین(سهامی خاص)

حریر مه بافت یزد

بافت وحید یزد

تزئینات حمید

تعاونی چند منظوره عام تریکو کشباف خراسان

تولیدی نقش جهان

ایران نخباف

نساجی شرق آذر

فضل‎ا.. سلطانی گردفرامرزی

محمدعلی سلطانی

دستبافان یزد

سنگ ریزه تبریز

هماباف (مسئولیت محدود)

صنایع پوشاک آویشن (سهامی خاص)

سرمایه گذاری جاهد (سهامی خاص)

مشهد ریس

اتحادیه خیاطان

مبل گالستیان

بافتینه (سهامی خاص)

ریسندگی و بافندگی پروین اصفهان(سهامی عام)

تریکو کاشانی

پارچه سرای جوان

پارچه فروشی مرتضی احسانی

منسوجات مهدی

گلبافت حریر توس

پارچه نفیس

پارچه سرای عباسی

پارچه سرای 110

رسول‏پور-ر

پارچه حریر

پارچه سادات

پارساتکس

پارچه خرسندی

بازرگانی شهرام امین

چاپاری

بازرگانی شرق

پارچه قاسمی

پارچه فروشی شیفون

بنکداری پارچه

بازرگانی حسینیان

خوب‎ریس یزد

ریسندگی و بافندگی بهریس

صندوق غیردولتی توسعه صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران

بازرگانی فرش سیدناصر ابطحی

یاس نخ

صنایع اراک(سهامی خاص)

گراد آفرین(سهامی خاص)

صنایع نساجی نقره نخ(سهامی عام)

نختابی اعلمی

بازرگانی پلی اکریل(سهامی عام)

طباطبایی-ح

ریسندگی و بافندگی تبریز

فروغ آذر تبریز

فروشگاه رومبلی نراقی

ستاره تابان

کارخانجات نساجی بروجرد(سهامی عام)

دروازه تجارت کشور(C.T.G)(سهامی خاص)

تولید پنبه یزد

حسین حاج‏حسینی

واحد آقای محمدعلی‌ آسایش

تولیدی بافت آزادی (سهامی عام)

تولیدی مخمل پاسارد

فرش مریم (مسئولیت محدود)

فوم مبل هنر

ابراهیمی

سعید سلطانی گردفرامرزی

کارخانجات تولیدی نابریس

بازگشت به ابتدای صفحه