شرکت های - نخ و ریسمان، پشم و مو، با توجه به استفاده - ایران

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

کارخانه رنگرزی و ریسندگی روشن

فروشگاه پوشاک حسن حسینی

هکمتانه

ریسندگی و بافندگی پشم هرند

ریسندگی ماه

صنایع پشم کاشان

سوف و ساتین(سهامی خاص)

چینود تجارت(بامسئولیت محدود)

گروه تولیدی بافتریس

کرک کاشان

کارخانجات ارم

وطن اصفهان

ریسندگی رضویه

ریسندگی گیلان

کارخانجات ریسندگی گیلان بافت

ریسندگی و رنگرزی هرمز نخ

گروه کارخانجات تولیدی تبد

صنایع پشم ریس

نختابی کسری

ایران کنف

تولیدی ریسندگی پشم مهدیه سبزوار

بافت وحید یزد

کشت و صنعت ریوند (سهامی خاص)

کارخانجات نساجی فردوس

تعاونی تولیدکنندگان فرش دستی بیرجند

نخ استرچ توس

تزئینات حمید

تعاونی چند منظوره عام تریکو کشباف خراسان

تولیدی کش بافان (سهامی خاص)

نساجی سهند آذرشهر

گوهرنخ پردیس

نخ الوند

صنایع پشم مشهد

خامه قالی کیانپور

خامه قالی دباغی

خامه قالی احمدی

ریسندگی باقری

خامه قالی نجارپور

خامه قالی گرجی

تولیدی خامه سعیدی

تار و پود مه سیما

هاشمی-ح

صفاکار

یکتا

کارخانه پشم ریسی میثم

ایران نخباف

ریسندگی اتحاد ارسباران

فضل‎ا.. سلطانی گردفرامرزی

محمدعلی سلطانی

دستبافان یزد

بافندگی انوار

سنگ ریزه تبریز

ریسندگی مشهد

هماباف (مسئولیت محدود)

نوین شهرضا

صنایع پوشاک آویشن (سهامی خاص)

تولیدی و صنعتی ماهتاب

پشم ریسی سینا

ریسندگی و بافندگی لانا

نخ کش

صنایع کرک یزد (سهامی خاص)

سرمایه گذاری جاهد (سهامی خاص)

تعاونی ریسندگی نخ میامی

اتحادیه خیاطان

مبل گالستیان

تعاونی تولیدکنندگان فرش دستی شاهرود گل‏پسند

پلی اکریل ایران(سهامی عام)

تار و پود امیرکبیر

نخکاران

گلرنگ قم

آذرگیو کاشان

بافتینه (سهامی خاص)

کارخانجات تار و پود ایران-کاشان

تریکو کاشانی

سعیدی-ر

عباسی-ع

کاموای ایران

رنگرزی مرغوب رنگ

پارچه سرای جوان

ریسندگی ناهید اصفهان

بازگشت به ابتدای صفحه