شرکت های - نخ و ریسمان، الیاف گیاهی - ایران

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

فروشگاه پوشاک حسن حسینی

هکمتانه

نختابی کسری

نساجی آوردباف(سهامی خاص)

بافت وحید یزد

چیت سازی بهشهر

تزئینات حمید

تعاونی چند منظوره عام تریکو کشباف خراسان

تولیدی نقش جهان

ایران نخباف

فضل‎ا.. سلطانی گردفرامرزی

محمدعلی سلطانی

دستبافان یزد

سنگ ریزه تبریز

هماباف (مسئولیت محدود)

صنایع پوشاک آویشن (سهامی خاص)

سرمایه گذاری جاهد (سهامی خاص)

مشهد ریس

اتحادیه خیاطان

مبل گالستیان

بافتینه (سهامی خاص)

تریکو کاشانی

پارچه سرای جوان

پارچه فروشی مرتضی احسانی

منسوجات مهدی

گلبافت حریر توس

پارچه نفیس

پارچه سرای عباسی

پارچه سرای 110

رسول‏پور-ر

پارچه حریر

پارچه سادات

پارساتکس

پارچه خرسندی

بازرگانی شهرام امین

چاپاری

بازرگانی شرق

پارچه قاسمی

پارچه فروشی شیفون

بنکداری پارچه

بازرگانی حسینیان

صندوق غیردولتی توسعه صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران

بازرگانی فرش سیدناصر ابطحی

گراد آفرین(سهامی خاص)

صنایع نساجی نقره نخ(سهامی عام)

بازرگانی پلی اکریل(سهامی عام)

طباطبایی-ح

فروغ آذر تبریز

فروشگاه رومبلی نراقی

ستاره تابان

کارخانجات نساجی بروجرد(سهامی عام)

دروازه تجارت کشور(C.T.G)(سهامی خاص)

تولیدی بافت آزادی (سهامی عام)

تولیدی مخمل پاسارد

فرش مریم (مسئولیت محدود)

فوم مبل هنر

ابراهیمی

یزد ریس

نختاب فیروزان (سهامی خاص)

سعید سلطانی گردفرامرزی

کارخانجات تولیدی نابریس

بازگشت به ابتدای صفحه