شرکت های - نخ، ریسمان، الیاف مصنوعی - ایران

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

همدان نخ

فروشگاه پوشاک حسن حسینی

هکمتانه

آرتا الیاف (سهامی خاص)

تعاونی قالیبافان گل افشان(گروه 9)

موسسه صنعتی سینا

تولیدی نخ البرز(سهامی‏عام)

نساجی غرب

تعاونی تولیدی دروگر پنبه‏ای درخشان کاشمر

بافت وحید یزد

تعاونی مصرف جهادسازندگی خراسان

گروه کارخانجات تولیدی پایاباف (سهامی خاص)

اس اچ کیش

تزئینات حمید

کرپ ناز

تعاونی چند منظوره عام تریکو کشباف خراسان

خامه قالی نجارپور

ایران نخباف

صنایع نساجی خامنه

فضل‎ا.. سلطانی گردفرامرزی

محمدعلی سلطانی

دستبافان یزد

ریسندگی و بافندگی خزرریس

سنگ ریزه تبریز

هماباف (مسئولیت محدود)

صنایع پوشاک آویشن (سهامی خاص)

کارخانجات زران

کارخانجات تولیدی ممتاز

بافندگی استقلال

ریسندگی و بافندگی اطلس

تهران تک نخ

ماه نخ

سرمایه گذاری جاهد (سهامی خاص)

اتحادیه خیاطان

مبل گالستیان

بافت بلوچ

صنایع بافندگی و رنگرزی شیخ سجادیه

بافتینه (سهامی خاص)

تریکو کاشانی

پارچه سرای جوان

پارچه فروشی مرتضی احسانی

منسوجات مهدی

ایران نوبافت (سهامی خاص)

گلبافت حریر توس

کهان تاک پارت(سهامی خاص)

پارچه نفیس

پارچه سرای عباسی

پارچه سرای 110

رسول‏پور-ر

پارچه حریر

پارچه سادات

پارساتکس

پارچه خرسندی

بازرگانی شهرام امین

چاپاری

بازرگانی شرق

پارچه قاسمی

پارچه فروشی شیفون

بنکداری پارچه

بازرگانی حسینیان

ایران صلابت

زیباریس میبد

دیبا نخ

ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا

صندوق غیردولتی توسعه صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران

بازرگانی فرش سیدناصر ابطحی

صنایع اراک(سهامی خاص)

گراد آفرین(سهامی خاص)

تولیدی نخ شمال

ریسندگی و بافندگی پارس

شرکت ابهر نسج

بازرگانی پلی اکریل(سهامی عام)

طباطبایی-ح

ایران تاب

صنایع نساجی بروجن

برنا بافت

فروغ آذر تبریز

فروشگاه رومبلی نراقی

شاهین دراپه

ستاره تابان

بازگشت به ابتدای صفحه