شرکت های - نخ، خیاطی و گلدوزی - ایران

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

گروه صنعتی پلیمر بوشهر(سهامی خاص)

نساجی غرب

نازنخ

گیل تاب(سهامی خاص)

تعاونی لایق بافت

کارخانجات نساجی فردوس

تعاونی چند منظوره عام تریکو کشباف خراسان

نخ مسعود اصفهان

تولیدی نقش جهان

کارخانه پشم ریسی میثم

هماباف (مسئولیت محدود)

ماه نخ

اتحادیه خیاطان

پلی اکریل ایران(سهامی عام)

مهیاران

قائم بافت جزه

ریسندگی و بافندگی پروین اصفهان(سهامی عام)

نختاب اصفهان

پارچه سرای جوان

پارچه فروشی مرتضی احسانی

گلبافت حریر توس

پارچه سرای 110

بازرگانی شهرام امین

چاپاری

بازرگانی حسینیان

زیباریس میبد

صندوق غیردولتی توسعه صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران

فرش شفقی تبریز(سهامی خاص)

نساجی بابکان

زنبق-م

نخ تابی دربیدی

بازرگانی پلی اکریل(سهامی عام)

طباطبایی-ح

فروغ آذر تبریز

کارخانجات نساجی بروجرد(سهامی عام)

دروازه تجارت کشور(C.T.G)(سهامی خاص)

ابراهیمی

کارخانجات ریسندگی و بافندگی درخشان

ریسندگی آقا

نختاب فیروزان (سهامی خاص)

شرکت سهامی الیاف (سهامی خاص)

بازگشت به ابتدای صفحه