شرکت های - دام و ماهی - ایران

Refine my search:
Return
نتایج جستجو برای : ایران
141 شرکت
Discover our Trusted Top Suppliers

کشاورزی-دامپروری و دامداری گوهر

تحقیقات علمی و صنعتی گیتی پژوهش

کوه دشت

انتخاب شرق

مرغ‏مادر پرطلایی خاوران (سهامی خاص)

به صبا (سهامی خاص)

سابین (تعاونی چندمنظوره عام محیط زیست خراسان)

تعاونی تکثیر و پرورش خراسان

مجتمع شیر و گوشت فرزیس (سهامی خاص)

کشاورزی و دامپروری میرامین (سهامی خاص)

کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب (سهامی خاص)

آرزوی بهار(سهامی خاص)

مرغک واحد خراسان (سهامی خاص)

مرغ واروک

مجتمع مرغ مادر فریمان

مرغداری فاطم (سهامی خاص)

مرغک (سهامی خاص)

کشتارگاه مرغ صنعتی بهدشت خراسان

مرغ اجداد زربال (سهامی خاص)

مجتمع کشاورزی و دامپروری دهقان

شیلات ایران

کشت و صنعت سرخس

کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهامی عام)

کشاورزی و دامپروری قطره طلای نوشهر (سهامی خاص)

سیمرغ (سهامی خاص)

مرغ صحرای شاندیز

مرغداری بامداد

موسسه کوثر

پشتیبانی امور دام کشور(سهامی عام)

مرغ مادر جنوب خراسان

تولیدی مروارید صید دیر

تکنوژن بین الملل (سهامی خاص)

بهارش (مسئولیت محدود)

ایران روشن(سهامی خاص)

چانچو (سهامی خاص)

مرغک (سهامی خاص)

مرغداران طوس

صنایع ریزبینی ایران (سهامی خاص)

یاسمین

کشاورزی و دامپروری روانسر

تکنو فودز

گروه تولیدی مهرام (سهامی عام)

کلینیک اختصاصی دام‏های کوچک

کشت و دام قیام اصفهان (سهامی عام)

کشاورزی و دامپروری ران(سهامی خاص)

کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام)

قزل آلا بارسو

طلارنگ ارومیه (سهامی خاص)

کشت و صنعت علوی (سهامی خاص)

تلاونگ (سهامی خاص)

کشت و صنعت

تولید مواد غذایی خلیج فارس (سهامی خاص)

اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی میاندوآب

روکت بین‏المللی(سهامی خاص)

تولیدی صنایع غذایی کامبیز (سهامی خاص)

مجتمع کشت و صنعت لابار (سهامی خاص)

مرغداری میرامین نور (سهامی خاص)

کشت و صنعت فردوس (سهامی خاص)

صنایع رازی راد

موسسه کشت و دام کنه بیست رضوی

شیل گستر

سپکاد شرق

کرپا (سهامی خاص)

زرکاران خراسان (سهامی خاص)

اداره کل دامپزشکی استان مازندران

تولیدی دامپروری دام گستر

تعاونی تولیدی کشاورزی و دامپروری خوشه طلایی

مرغداری هدهد

تعاونی دشت 45

مرغداری شقایق

مجتمع کشتارگاه صنعتی طیوران

کشتارگاه مرغ صنعتی خراسان

گلگشت خراسان

بلدرچین میبد(سهامی خاص)

مه پروتئین(سافکول)(سهامی خاص)

نهاده‏های دامی جاهد (سهامی خاص)

مجتمع کشتارگاه زربال میبد(سهامی خاص)

مجتمع تولید گوشت مرغ زربال (سهامی خاص)

مجتمع صنایع غذایی اروم آدا (سهامی خاص)

اداره کل شیلات استان خراسان

بازگشت به ابتدای صفحه