شرکت های - دام و ماهی - ایران

Refine my search:
Return
نتایج جستجو برای : ایران
141 شرکت
Discover our Trusted Top Companies

مرغک واحد خراسان (سهامی خاص)

مرغ واروک

مجتمع مرغ مادر فریمان

مرغداری فاطم (سهامی خاص)

تولیدی مروارید صید دیر

سیمرغ (سهامی خاص)

تکنوژن بین الملل (سهامی خاص)

سابین (تعاونی چندمنظوره عام محیط زیست خراسان)

کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهامی عام)

کشتارگاه مرغ صنعتی خراسان

گلگشت خراسان

مرغ صحرای شاندیز

مرغک (سهامی خاص)

مرغداران طوس

کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور (سهامی عام)

موسسه کشت و دام کنه بیست رضوی

بلدرچین میبد(سهامی خاص)

صنایع رازی راد

تولید مواد غذایی خلیج فارس (سهامی خاص)

اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی میاندوآب

مجتمع کشت و صنعت لابار (سهامی خاص)

تولیدی صنایع غذایی کامبیز (سهامی خاص)

روکت بین‏المللی(سهامی خاص)

مرغداری میرامین نور (سهامی خاص)

کشت و صنعت فردوس (سهامی خاص)

کشاورزی و دامپروری میرامین (سهامی خاص)

نهاده‏های دامی جاهد (سهامی خاص)

کشاورزی و دامپروری قطره طلای نوشهر (سهامی خاص)

تلاونگ (سهامی خاص)

کشت و صنعت علوی (سهامی خاص)

آرزوی بهار(سهامی خاص)

تعاونی تکثیر و پرورش خراسان

صنایع ریزبینی ایران (سهامی خاص)

اداره کل شیلات استان خراسان

مرغ مادر ساکت(سهامی خاص)

اروم چکاوک(سهامی خاص)

تعاونی کشاورزی گاوداران تالش

سیمرغ شمال (سهامی خاص)

مجتمع تولید گوشت مرغ زربال (سهامی خاص)

مجتمع صنایع غذایی اروم آدا (سهامی خاص)

مرغداری صنعتی شهرکرد(شرکت تعاونی)

مجتمع شیر و گوشت مهدشت (سهامی خاص)

عسل گل آگین

پشتیبانی امور دام کشور(سهامی عام)

مرغ مادر جنوب خراسان

بهارش (مسئولیت محدود)

ایران روشن(سهامی خاص)

کشت و صنعت و دامپروری دشت آذرنگین (سهامی خاص)

مجتمع کشتارگاه زربال میبد(سهامی خاص)

طلارنگ ارومیه (سهامی خاص)

کلینیک اختصاصی دام‏های کوچک

قزل آلا بارسو

مجتمع کشت و صنعت سبز دشت(سهامی خاص)

سافت لدر (مسئولیت محدود)

یاسمین

کشاورزی و دامپروری روانسر

مجتمع شیر و گوشت فرزیس (سهامی خاص)

به صبا (سهامی خاص)

مرغ کلاجان (سهامی خاص)

موسسه کوثر

ملی کشت و صنعت و دامپروری فارس (سهامی خاص)

کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب (سهامی خاص)

چانچو (سهامی خاص)

آذر مرغ (سهامی خاص)

مشهد جوجه

مرغ مادر دیزباد

طیور برکت (سهامی خاص)

مرغ مادر

مجتمع طیور فارس (سهامی خاص)

تولیدی تولیمرغ (سهامی خاص)

مرغ مادر تبریز

برآیند ارومیه (سهامی خاص)

تهیه و توزیع گوشت پرندک

تیرنگ (سهامی خاص)

پیگیر (سهامی خاص)

ایران تیهو(سهامی خاص)

مرغ پرور (سهامی خاص)

تولیدی جوجه یکروزه زرپر (سهامی خاص)

مجتمع مرغ مادر جاجرمی

گوشت سفید سمنانکشت و صنعت (سهامی خاص)

بازگشت به ابتدای صفحه