شرکت های - خدمات تكميل الیاف/پارچه و محصولات نساجی - ایران

Refine my search:
Return
نتایج جستجو برای : ایران
100 شرکت
Discover our Trusted Top Suppliers

اکسیر یزد

بافت و رنگ همدان

رنگرزی مرغوب رنگ

بهرنگان

عابد-ا

گلریز اصفهان

خوشرنگان

بازرگانی رحمانی (سهامی خاص)

ثمین تراشه(سهامی خاص )

ریسندگی و بافندگی چیت ری

نساجی و شیمیایی علی

تولیدی کشباف صفا

کارخانه تولیدی صنعتی ترمز ماشین

رنگرزی غفوریان

رنگین نخ تبریز (سهامی خاص)

رنگرزی تبریز

بهباف

صنایع چهارمحال و بختیاری

پارنقش

حوله فرشی

هل

رنگرزی فام

کارخانجات نساجی بروجرد(سهامی عام)

زربافان گناباد

نساجی مازندران(سهامی عام)

تولیدی شکوه کشباف

گروه صنعتی پلیمر بوشهر(سهامی خاص)

نساجی پیروز بافت خراسان (تعاونی)

پشم غرب

آذر ریس تبریز (سهامی خاص)

چیت سازی بهشهر

چاپرنگ (سهامی خاص)

نساجی طوس (سهامی خاص)

خوشرنگ قم

تولیدی ساوه

رنگرزی و چاپ حریر سمنان(سهامی خاص)

پایا تکس

ریسندگی و بافندگی ری

تولیدی کشباف ایران

همباف

شایان

بافندگی اخوان گیوه‏چیان

کشبافی و رنگرزی فخر دوزدوزانی

رنگرزی شاهین

رضوان بافت

شبنم باف

لاله نور

صنایع نساجی پودینه بافت(با مسئولیت محدود)

ریسندگی و رنگرزی کویرتاب‌(سهامی خاص)

تولیدی رنگرزی یزد

پارس تکمیل(سهامی خاص)

کارخانجات ارم

ریسندگی و رنگرزی شاهو

وطن اصفهان

هماباف (مسئولیت محدود)

بافندگی جابرابن انصاری(بامسئولیت محدود)

پشمبافی کشمیر

حصیربافی الغدیر(سهامی خاص)

تولیدات شیمیایی فخر خرمشهر (سهامی خاص)

تولیدی 118 مرصاد

تولیدی و صنعتی چاپ و تکمیل بوته

آبا

گلرنگ قم

بافندگی فرقانی

صنایع بافت و تکمیل شکوری

رنگین بافت

صنایع بافت و تکمیل ایران (گروه نساجی فرقانی)

تولید باند گچی ایران

بافندگان قزوین

تولیدی دیبا (سهامی خاص)

تولیدی ابزار درمان(سهامی عام)

گردباف یزد

کرک کاشان

صنایع نساجی میهن مهر

بالران پلوش

تولیدی و صنعتی نازرنگ

یزد کویر

تولیدی میره‏ای

بازگشت به ابتدای صفحه