شرکت های - خدمات برای الیاف نساجی و نخ رنگرزی - ایران

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

قائم بافت جزه

صنایع بافندگی و رنگرزی شیخ سجادیه

ریسندگی قائم

ریسندگی و بافندگی پروین اصفهان(سهامی عام)

عابد-ا

خوبرنگان

خوشرنگان

آدینه-ا

ثمین تراشه(سهامی خاص )

کارخانه رنگرزی و ریسندگی روشن

کارخانه تولیدی صنعتی ترمز ماشین

رنگرزی غفوریان

نختاب فیروزان (سهامی خاص)

رنگین نخ تبریز (سهامی خاص)

حلاجی توکل

رنگرزی تبریز

بهباف

نساجی تلار(ش 3)

رنگرزی فام

گروه صنعتی بلا (سهامی عام)

ریسندگی و بافندگی پرنیا(سهامی خاص)

رنگینه نخ

کارخانجات نساجی بروجرد(سهامی عام)

فردوس باف (سهامی خاص)

رنگین نخ سمنان (سهامی خاص)

ریسندگی و بافندگی اکریلتاب

کارخانجات پیشرو خراسان (سهامی خاص)

خوشرنگ شرق (مسئولیت محدود)

تولیدی نخران

پیشروان صنعت خاور (سهامی خاص)

چیت سازی بهشهر

نخ الوند

رنگرزی و چاپ حریر سمنان(سهامی خاص)

ستاره نخ تبریز

ریسندگی و رنگرزی کویرتاب‌(سهامی خاص)

تولیدی نخ البرز(سهامی‏عام)

ریسندگی و بافندگی فراگیر بافت بلوچ

کارخانجات ارم

ریسندگی و رنگرزی شاهو

وطن اصفهان

هماباف (مسئولیت محدود)

ریسندگی و رنگرزی هرمز نخ

تولیدی و صنعتی رسول اصفهان(قالی سلیمان)

تار و پود مه سیما

تعاونی تولیدکنندگان فرش دستی بیرجند

گلرنگ قم

نخ مسعود اصفهان

نساجی شرق آذر

ریسندگی آیدین بناب

کارخانجات زران

بافندگان قزوین

موهر رنگ یزد

صنایع نساجی میهن مهر

تک رنگ نخ

تولیدی و صنعتی نازرنگ

نخ درخشان بهرنگ

ثابت رنگ قم

تهران گل

ریسندگی آقا

ریسندگی و رنگرزی نختاب زرین تبریز(سهامی خاص)

زنبق-م

نخ تابی دربیدی

ریسندگی طاووس طلایی آذرشهر (سهامی خاص)

جنوب یزد

مهگرد

نقشین یزد(سهامی خاص)

الماس بافت امید

الوان نقش پود

بافت و تکمیل پوشان

بازگشت به ابتدای صفحه