شرکت های - تحقیق و آزمایش - ایران

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

صنایع هفتم تیر اصفهان

مرکز آموزش و تحقیقات کاربردی آذربایجان

تحقیقات علمی و صنعتی گیتی پژوهش

طراحی مهندسی بیناب

گیلاس

مرکز تحقیقات مهندسی مواد فرایاز

موسسه غیرانتفاعی انجمن قالبسازان

اروین صنعت

گستران صنایع نوین پارس (گصن پارس )

مهندسی رهیاب بهینه

صبا آوند تهران(صنایع بیوتکنولوژی

موسسه تحقیقاتی و آموزشی جویندگان

گروه کارشناسان ISO

بین المللی مهندسی ایران (ایرتیک) -(سهامی خاص)

سازمان بازرسی کل کشور

راد پایا

مرکز بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند ایران

طلایه گستران کیفیت

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

ارکان پویش توس

مرکز تحقیقات مخابرات ایران

سنگری و پسران (شرکت تضامنی)

سازمان مدیریت صنعتی (سهامی خاص)

پژوهشگاه بین‏المللی زلزله‏شناسی

دانشکده صنعت آب و برق شهید عباسپور

مرکز تحقیقات غده‏شناسی

جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

یران بازدید (سهامی خاص)

فراورده های متالوژی پودر ماد صنعت (مسئولیت محدود)

موسسه مطالعات و برنامه ریزی منابع

یونی تک اینترنشینال

پژوهشکده علوم و فناوری رنگ ایران

مهندسین مشاور سازآب شرق(سهامی خاص)

بازرسی بین المللی شاردین آفرین(SAI) (سهامی خاص)

فرهنگستان علوم ایران

پژوهشکده آمار

خدمات کیفیت گیتی پسند(با مسئولیت محدود)

بازرسی بین‏المللی بخرد (سهامی خاص)

بازرسی فنی ایرانیان (سهامی خاص)

درون ایران

پیک صنعت و صادرات

خدمات آزمایشگاهی تکنولب

خدماتی سیف بار(شعبه تبریز)

شیمیایی آلارنگ (مسئولیت محدود)

تعمیر و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)

مهندسین مشاور راه فردا

اقلیم صبای شرق (سهامی خاص)

فراب (سهامی خاص)

مهندسی آذر توپراق (سهامی خاص)

ای.آ.ان ایران

پارس سامان توس

فنی و ساختمانی تهران جنوب(سهامی خاص)

خدمات فنی و مهندسی پایش پویا

کاوشگران بهره‏وری توس

اکسیژن زرند

ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

مهندسین مشاور سلیم توس (سهامی خاص)

معیار گستر توس (سهامی خاص)

مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان

فنی مهندسی جوش گستر توس (سهامی خاص)

مهندسی تحقیقاتی و صنعتی سختیون

مهندسین مشاور ایران توپوگرافی (سهامی خاص)

موسسه پژوهش

بازرگانی بین‏المللی پاژ آسیا (سهامی خاص)

مجتمع پژوهش خوارزمی

رایکو کامپیوتر

بازرسی کیفیت سایپا(سایکو)

حیتان,خدمات بین‏المللی مهندسی

موسسه کشاورزی و زعفران کاری زرگل

موسسه نسیم ایمان چم

مهندسی و ساختمان صنایع نفت(OIEC)

میل لنگ سازان (سهامی خاص)

سنگ آسیاب نظام الملکی

ساخت آزما (سهامی خاص)

حدید پارلاخ

مهندسی ایتوک ایران (سهامی خاص)

صنعتی برق و فن

کانپژوه

واحد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بازگشت به ابتدای صفحه